NINETY-NINE NIGHTS ONLINE サービス終了

ゲームNINETY-NINE NIGHTS ONLINE
日時2012年09月27日(木)15時00分
予定種別サービス終了・休止

9月27日15時をもって、NINETY-NINE NIGHTS ONLINEのサービスは終了。