Hオンライン 2次クローズドβテスト終了

ゲームHオンライン
日時2013年10月27日(日)22時00分
予定種別テスト終了

2013年10月25日17時~10月27日22時の期間、2次クローズドβテストを実施。