Hオンライン 3次クローズドβテスト終了

ゲームHオンライン
日時2013年11月10日(日)22時00分
予定種別テスト終了

2013年11月8日17時~11月10日22時の期間、3次クローズドβテストを実施。